Smithtown, New York Hospitals

  • 50 Route 25A
    Smithtown, NY 11787