Miami, Florida Hospitals

 • 5959 NW 7th St
  Miami, FL 33126
Hospital

Mercy Hospital

483 Beds

 • 3663 S Miami Ave
  Miami, FL 33133
Hospital

Mount Sinai Medical Center

955 Beds

 • 4300 Alton Rd
  Miami, FL 33140
Hospital

North Shore Medical Center

357 Beds

 • 1100 N W 95th St
  Miami, FL 33150
Hospital

Jackson Memorial Hospital

2139 Beds

 • 1611 NW 12th Ave
  Miami, FL 33136
 • 1400 NW 12th Ave
  Miami, FL 33136
Hospital

Baptist Hospital of Miami

577 Beds

 • 8900 N Kendall Dr
  Miami, FL 33176
Hospital

Miami Children's Hospital

208 Beds

 • 3100 SW 62nd Ave
  Miami, FL 33155
 • 20601 Old Cutler Rd
  Miami, FL 33189
 • 2525 SW 75th Ave
  Miami, FL 33155
 • 3663 S Miami Ave
  Miami, FL 33133
 • 955 NW 3rd St
  Miami, FL 33128
 • 5000 University Dr
  Miami, FL 33146
 • 2500 SW 75th Ave
  Miami, FL 33155
Hospital

Douglas Gardens Hospital

32 Beds

 • 5200 NE 2nd Ave
  Miami, FL 33137
 • 900 N W 17th St
  Miami, FL 33101
 • 11750 Bird Rd
  Miami, FL 33175
Hospital

South Miami Hospital

445 Beds

 • 6200 SW 73rd St
  Miami, FL 33143
 • 20900 Biscayne Blvd
  Miami, FL 33180
 • 1475 N W 12th Ave
  Miami, FL 33101