Troy, New York Psychiatrists

Doctor

Dr. Emilio Ruelos MD

 • Psychiatry
 • 101 Jordan Rd
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Amy Earshen MD

 • Psychiatry
 • 1801 6th Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Richard Rubinstein MD

 • Psychiatry
 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Rumen Slavkov MD

 • Adolescent Medicine
 • Psychiatry

30 Years Experience

 • 2001 5th Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Sabira Ghauri MD

 • Psychiatry
 • Neurology
 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Avinash Boddapati MD

 • Psychiatry
 • 2001 5th Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Deepika Singh MD

 • Psychiatry
 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. John Verdini DO

 • Neurology
 • Psychiatry

29 Years Experience

 • 101 Jordan Rd
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Chong Kim MD

 • Psychiatry
 • Neurology

45 Years Experience

 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Daniel Silverman MD

 • Neurology
 • Psychiatry

35 Years Experience

 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Jose Alarcon MD

 • Psychiatry
 • Neurology
 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. R Bettigole MD

 • Psychiatry
 • Neurology

25 Years Experience

 • 1600 7th Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. John Mccarthy MD

 • Adolescent Medicine
 • Psychiatry

22 Years Experience

 • 81 N Langmore Ln
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Gary Merrill DO

 • Psychiatry
 • Neurology

29 Years Experience

 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Yelena Zack MD

 • Psychiatry

7 Years Experience

 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180
Doctor

Dr. Joseph Di Lullo MD

 • Psychiatry
 • Neurology

14 Years Experience

 • 2215 Burdett Ave
  Troy, NY 12180