Ogdensburg, New York Psychiatrists

Doctor

Dr. Javier Yahya Vargas MD

 • Psychiatry
 • Neurology
 • 214 King St
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Ramasubba Tatini MD

 • Psychiatry
 • Neurology

39 Years Experience

 • 214 King St
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Malika Ismaily MD

 • Psychiatry
 • Neurology

27 Years Experience

 • 1 Chimney Point Dr
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Mihaela Vasiliu MD

 • Adolescent Medicine
 • Psychiatry

10 Years Experience

 • 1 Chimney Point Dr
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Paul Stanslaw MD

 • Psychiatry
 • 1 Chimney Point Dr
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Orrin Palmer MD

 • Psychiatry
 • Neurology

32 Years Experience

 • 1 Chimney Point Dr
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Michele Toth MD

 • Adolescent Medicine
 • Psychiatry

34 Years Experience

 • 1 Chimney Point Dr
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Harishanka Sanghi MD

 • Psychiatry
 • Neurology

40 Years Experience

 • 1 Chimney Point Dr
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Begum Firdous MD

 • Psychiatry

6 Years Experience

 • 1 Chimney Point Dr
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Dhruv Modi MD

 • Psychiatry
 • Neurology

7 Years Experience

 • 214 King St
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Lisa Breitenbach MD

 • Psychiatry
 • Neurology

35 Years Experience

 • 1 Chimney Point Dr
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Muhammad Saleem MD

 • Psychiatry
 • Neurology

31 Years Experience

 • 2981 Ford Street Ext
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Pakkam Rajasekaran MD

 • Psychiatry
 • Neurology

37 Years Experience

 • 214 King St
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Antoine Gabriel MD

 • Adolescent Medicine
 • Psychiatry
 • 1 Bridge Plz
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Rodolfo Ongjoco MD

 • Psychiatry
 • 214 King St
  Ogdensburg, NY 13669