East Setauket, New York Psychiatrists

Doctor

Dr. Martha Krenn MD

 • Psychiatry
 • Neurology

39 Years Experience

 • 732 Route 25A
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. Shashi Berdia MD

 • Psychiatry
 • Neurology

29 Years Experience

 • 23 Technology Dr
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. Lourdes Alicia Bello Espinosa MD

 • Neurology
 • Psychiatry
 • 179 N Belle Mead Ave
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. Rebecca Spiegel MD

 • Neurology
 • Psychiatry

16 Years Experience

 • 179 N Belle Mead Ave
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. Susan Stopek MD

 • Psychiatry
 • Neurology

40 Years Experience

 • 764 Route 25A
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. Magery Satish MD

 • Adolescent Medicine
 • Psychiatry

37 Years Experience

 • 100 S Jersey Ave
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. Michael Guido MD

 • Neurology
 • Psychiatry

17 Years Experience

Doctor

Dr. Debra Emery MD

 • Adolescent Medicine
 • Psychiatry

27 Years Experience

 • 4 Conscience Meadow Path
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. James Townsend DO

 • Adolescent Medicine
 • Psychiatry

15 Years Experience

 • 37 Research Way
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. David Silberhartz MD

 • Psychiatry
 • Neurology

37 Years Experience

 • 28 Jones St
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. Patricia Coyle MD

 • Neurology
 • Psychiatry

43 Years Experience

Doctor

Dr. Eugene Gu MD

 • Neurology
 • Psychiatry

26 Years Experience

 • 24 Research Way
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Dr. Oded Gerber MD

 • Neurology
 • Psychiatry

45 Years Experience

 • 179 N Belle Mead Ave
  East Setauket, NY 11733
Doctor

Luis V Maldonado MD

 • Psychiatry
 • 128 Old Town Rd
  East Setauket, NY 11733