Ogdensburg, New York Pediatricians

Doctor

Dr. Imelda Abear MD

 • Pediatrics
 • 3 Lyon Pl
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Azza Abo-Deeb

 • Pediatrics
 • 100 Horwood Pl
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Honeylee Agustin MD

 • Pediatrics

6 Years Experience

 • 214 King St
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Kome Oseghale MD

 • Pediatrics
 • 3 Lyon Pl
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Lawrence Kring MD

 • Pediatrics
 • Internal Medicine

15 Years Experience

 • 214 King St
  Ogdensburg, NY 13669
Doctor

Dr. Jose Megna MD

 • Pediatrics

9 Years Experience

 • 100 Horwood Pl
  Ogdensburg, NY 13669